Syarat Sah Solat Yang Perlu Diketahui

Agar solat dianggap sah, syarat-syarat tertentu perlu dipenuhi. Ini bermaksud bahawa terdapat syarat-syarat yang menentukan sama ada solat tersebut dianggap sah atau tidak.

“Sah” secara mudahnya merujuk kepada keadaan di mana sesuatu ibadah diterima oleh Allah, dan ini terjadi apabila ibadah tersebut dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang membolehkannya diterima. Oleh itu, bagi memastikan suatu ibadah diterima oleh Allah, bukan sahaja rukun-rukunnya perlu dipenuhi, malah semua syarat sah juga perlu dipenuhi.

Syarat Sah Solat

Berikut adalah syarat-syarat sah solat yang perlu kita ketahui. Antaranya adalah:

1. Suci Daripada Hadas Besar Dan Hadas Kecil

Hadas boleh terjadi apabila terdapat situasi-situasi yang menyebabkan pembatalan wuduk, seperti keluarnya sesuatu daripada dua tempat (dua jalan), menyentuh perempuan yang bukan mahram, dan perkara-perkara lain.

Kedatangan hadas besar pula berlaku apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan mandi wajib. Contohnya, apabila keluarnya mani, bersetubuh, atau suci dari haid dan nifas, serta situasi lain yang memerlukan mandi wajib.

2. Suci Tempat, Pakaian Dan Tubuh Badan Daripada Najis

3. Mengetahui Masuknya Waktu Solat Dengan Yakin

Sebelum memulakan solat, seseorang perlu memastikan bahawa waktu solat telah tiba dengan yakin. Ini penting untuk memastikan kita melaksanakan solat pada waktu yang tepat.

4. Menutup Aurat

Solat dianggap tidak sah jika tidak menutup aurat seperti yang ditetapkan oleh hukum syarak. Aurat perlu ditutup, baik semasa solat mahupun di luar solat, bahkan ketika berada sendirian. Hanya boleh terbuka jika ada keperluan khusus seperti melakukan istinjak, mandi, menunaikan qada’ hajat, dan situasi lain yang memerlukan pengecualian.

5. Menghadap Ke Arah Kiblat

Syarat Sah Solat

Leave a Comment