Surah Al-Fatihah (Bacaan Rumi Serta Maksud)

Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran dan juga dikenal sebagai “Pembukaan” atau “Penghulu kepada Al-Quran.” Surah ini memiliki tujuh ayat dan memegang kedudukan penting dalam ibadah Muslim kerana dibaca dalam setiap rakaat solat. Ia juga adalah surah yang baik untuk dihafal dan dibaca secara berkala.

Surah ini juga dikenali sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitaab kerana ia merupakan asas atau inti kepada seluruh isi Al-Quran. Dalam surah ini, kita diingatkan akan nikmat Allah, rahmat-Nya yang melimpah, dan kekuasaan-Nya yang tiada tanding. Ayat-ayat ini juga mengingatkan kita untuk menyadari betapa pentingnya memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Yang Maha Esa.

Surah Al-Fatihah

Berikut adalah bacaan Surah Al-Fatihah dalam rumi, jawi beserta maksud untuk memudahkan anda yang kurang fasih dalam membaca bahasa Arab:

Surah Al Fatihah
Surah Al Fatihah

Bacaan Dalam Rumi (Surah Al-Fatihah)

 1. Bismillah hir-rohmaa nir rahim.
 2. Alhamdu lilahi robbil’alamin.
 3. Ar rohmanir-rohim.
 4. Maliki-yawmiddin.
 5. Iyaka na’budu wa-iyyaka-nast’ain.
 6. Ihdinos sirothol mustaqim.
 7. Sirothol-lazina an’amta ‘alaihim. Gh’oiril ma’dhubi ‘alaihim walad-dhollin

Maksud Surah Al-Fatihah

 1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
 2. Pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam,
 3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
 4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat),
 5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan,
 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
 7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Leave a Comment