Surah Al-Falaq : Rumi dan Terjemahan

Dalam usaha membantu mereka yang ingin mempelajari atau menghafal Surah Al-Falaq untuk mempermudah pembacaan, artikel ini menyajikan bacaan surah tersebut dalam bahasa Arab, ejaan Rumi, dan terjemahan maknanya. Dengan tersusunnya ayat-ayat ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca.

Surah Al-Falaq

Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam al-Quran dan terdiri daripada 5 ayat.

Surah Al-Falaq
qul a‘ūżu birabbil-falaq

Maksudnya : Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk,

Surah Al-Falaq
min syarri mā khalaq

Maksudnya : Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan,

Surah Al-Falaq
wa min syarri gāsiqin iżā waqab

Maksudnya : Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk,

Surah Al-Falaq
wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad

Maksudnya : Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan),

Surah Al-Falaq
wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad

Maksudnya : Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.

Surah Al-Falaq

Leave a Comment